Welcome to our websites!
 • UCP206F

  UCP206F

  UC బేరింగ్ సైజు (మిమీ) బ్లాక్(హౌసింగ్)సైజు (మిమీ) మోడల్ రింగ్ ఔటర్ రింగ్ ఎల్న్నర్ రింగ్ ఎత్తు వెడల్పు పొడవు ఎత్తు హోల్ దూరం బరువు కేజీ UCP206F 30 62 38 49.2 165 82 121 1.23 రివల్యూషన్స్ పర్ నిమిషానికి 20గ్రా రివల్యూషన్స్ రివల్యూషన్స్ పర్ నిమిషానికి 20గ్రా పరిమితి 20గ్రా పరిమితి 10గ్రా అనుబంధ గ్రేడ్ గ్రీజ్ LOW-20 HIGH+250 బాల్ G8 మెటీరియల్ Gcr15 కేజ్ లెనియెంట్ బ్లాక్ నాటీరియల్ HT200 సీలింగ్ రింగ్ F సంప్రదింపు రకం, డస్ట్‌ప్రూఫ్, వాటర్‌ప్రూఫ్
 • UCP211F

  UCP211F

  UC బేరింగ్ సైజు (మిమీ) బ్లాక్ (హౌసింగ్) సైజు (మిమీ) మోడల్ రింగ్ ఔటర్ రింగ్ ఎల్నర్ రింగ్ ఎత్తు వెడల్పు పొడవు ఎత్తు హోల్ దూరం బరువు కేజీ UCP210F 55 100 55.5 61 216 125 172 3.31 రివల్యూషన్స్ పర్ నిమిషానికి 3 రివల్యూషన్స్ 3 రివల్యూషన్‌లు అనుబంధ గ్రేడ్ గ్రీజ్ LOW-20 HIGH+250 బాల్ G8 మెటీరియల్ Gcr15 కేజ్ లెనియెంట్ బ్లాక్ నాటీరియల్ HT200 సీలింగ్ రింగ్ F సంప్రదింపు రకం, డస్ట్‌ప్రూఫ్, వాటర్‌ప్రూఫ్
 • UCP204F

  UCP204F

  UC బేరింగ్ సైజు (మిమీ) బ్లాక్ (హౌసింగ్) సైజు (మిమీ) మోడల్ రింగ్ ఔటర్ రింగ్ ఎల్నర్ రింగ్ ఎత్తు వెడల్పు పొడవు ఎత్తు హోల్ దూరం బరువు కేజీ UCP204F 20 47 31 39.3 126 63.3 95 0.6 రివల్యూషన్స్ పర్ నిమిషానికి 20గ్రా రివల్యూషన్స్ రివల్యూషన్స్ పర్ మిమిట్ అనుబంధ గ్రేడ్ గ్రీజ్ LOW-20 HIGH+250 బాల్ G8 మెటీరియల్ Gcr15 కేజ్ లెనియెంట్ బ్లాక్ నాటీరియల్ HT200 సీలింగ్ రింగ్ F సంప్రదింపు రకం, డస్ట్‌ప్రూఫ్, వాటర్‌ప్రూఫ్
 • UCP205F

  UCP205F

  UC బేరింగ్ సైజు (మి.మీ) బ్లాక్ (హౌసింగ్)సైజు (మి.మీ) మోడల్ రింగ్ ఔటర్ రింగ్ ఎల్న్నర్ రింగ్ ఎత్తు వెడల్పు పొడవు ఎత్తు హోల్ దూరం బరువు కేజీ UCP205F 25 52 34.1 39.3 139.2 71 105 0.79 నిమిషానికి 3 విప్లింపులు 10 విప్లవాలు అనుబంధ గ్రేడ్ గ్రీజ్ LOW-20 HIGH+250 బాల్ G8 మెటీరియల్ Gcr15 కేజ్ లెనియెంట్ బ్లాక్ నాటీరియల్ HT200 సీలింగ్ రింగ్ F సంప్రదింపు రకం, డస్ట్‌ప్రూఫ్, వాటర్‌ప్రూఫ్
 • UCP207F

  UCP207F

  UC బేరింగ్ సైజు (మిమీ) బ్లాక్ (హౌసింగ్) సైజు (మిమీ) మోడల్ రింగ్ ఔటర్ రింగ్ ఎల్నర్ రింగ్ ఎత్తు వెడల్పు పొడవు ఎత్తు హోల్ దూరం బరువు కేజీ UCP207F 35 72 43 49.3 166.3 92.7 126 1.55 నిమిషానికి 20 విప్లవాల పరిమితి 10 విప్లవాలు అనుబంధ గ్రేడ్ గ్రీజ్ LOW-20 HIGH+250 బాల్ G8 మెటీరియల్ Gcr15 కేజ్ లెనియెంట్ బ్లాక్ నాటీరియల్ HT200 సీలింగ్ రింగ్ F సంప్రదింపు రకం, డస్ట్‌ప్రూఫ్, వాటర్‌ప్రూఫ్
 • UCP208F

  UCP208F

  UC బేరింగ్ సైజు (మిమీ) బ్లాక్ (హౌసింగ్) సైజు (మిమీ) మోడల్ రింగ్ ఔటర్ రింగ్ ఎల్నర్ రింగ్ ఎత్తు వెడల్పు పొడవు ఎత్తు హోల్ దూరం బరువు కేజీ UCP208F 40 80 49.1 55.4 183.3 99 136 1.87 రివల్యూషన్స్ పర్ నిమిషం అనుబంధ గ్రేడ్ గ్రీజ్ LOW-20 HIGH+250 బాల్ G8 మెటీరియల్ Gcr15 కేజ్ లెనియెంట్ బ్లాక్ నాటీరియల్ HT200 సీలింగ్ రింగ్ F సంప్రదింపు రకం, డస్ట్‌ప్రూఫ్, వాటర్‌ప్రూఫ్
 • UCP209F

  UCP209F

  UC బేరింగ్ సైజు (మి.మీ) బ్లాక్ (హౌసింగ్)సైజు (మి.మీ) మోడల్ రింగ్ ఔటర్ రింగ్ ఎల్న్నర్ రింగ్ ఎత్తు వెడల్పు పొడవు ఎత్తు హోల్ దూరం బరువు కేజీ UCP209F 45 85 49.1 49.3 55.7 107.2 145 2.17 రివల్యూషన్ పర్ నిమిషానికి 107.2 145 2.17 రివల్యూషన్ రివల్యూషన్ 3 రివల్యూషన్ అనుబంధ గ్రేడ్ గ్రీజ్ LOW-20 HIGH+250 బాల్ G8 మెటీరియల్ Gcr15 కేజ్ లెనియెంట్ బ్లాక్ నాటీరియల్ HT200 సీలింగ్ రింగ్ F సంప్రదింపు రకం, డస్ట్‌ప్రూఫ్, వాటర్‌ప్రూఫ్
 • UCP210F

  UCP210F

  UC బేరింగ్ సైజు (మిమీ) బ్లాక్ (హౌసింగ్) సైజు (మిమీ) మోడల్ రింగ్ ఔటర్ రింగ్ ఎల్నర్ రింగ్ ఎత్తు వెడల్పు పొడవు ఎత్తు హోల్ దూరం బరువు కేజీ UCP210F 50 90 51.6 61.3 205 113 158 2.7 రివల్యూషన్స్ పర్ నిమిషానికి 113 158 2.7 రివల్యూషన్స్ 1 రివల్యూషన్స్ 3 విప్ 0 రివల్యూషన్స్ పర్ నిమిషానికి అనుబంధ గ్రేడ్ గ్రీజ్ LOW-20 HIGH+250 బాల్ G8 మెటీరియల్ Gcr15 కేజ్ లెనియెంట్ బ్లాక్ నాటీరియల్ HT200 సీలింగ్ రింగ్ F సంప్రదింపు రకం, డస్ట్‌ప్రూఫ్, వాటర్‌ప్రూఫ్
 • UCP212F

  UCP212F

  UC బేరింగ్ సైజు (మిమీ) బ్లాక్(హౌసింగ్)సైజు (మిమీ) మోడల్ రింగ్ ఔటర్ రింగ్ ఎల్నర్ రింగ్ ఎత్తు వెడల్పు పొడవు ఎత్తు హోల్ దూరం బరువు కేజీ UCP212F 60 110 65.1 72 239 140 185 4.9 రివల్యూషన్స్ పర్ నిమిషానికి 140 185 4.9 రివల్యూషన్స్ 1 రివల్యూషన్స్ పర్ మిమిట్ అనుబంధ గ్రేడ్ గ్రీజ్ LOW-20 HIGH+250 బాల్ G8 మెటీరియల్ Gcr15 కేజ్ లెనియెంట్ బ్లాక్ నాటీరియల్ HT200 సీలింగ్ రింగ్ F సంప్రదింపు రకం, డస్ట్‌ప్రూఫ్, వాటర్‌ప్రూఫ్
 • UCP213F

  UCP213F

  UC బేరింగ్ సైజు (మిమీ) బ్లాక్ (హౌసింగ్) సైజు (మిమీ) మోడల్ రింగ్ ఔటర్ రింగ్ ఎల్నర్ రింగ్ ఎత్తు వెడల్పు పొడవు ఎత్తు హోల్ దూరం బరువు కేజీ UCP213F 65 120 65.1 72 264 151 202.5 5.66 నిమిషానికి 151 202.5 5.66 విప్లవాల పరిమితి 50 విప్లవాలు 50 విప్లవాలు గ్రేడ్ గ్రీజ్ LOW-20 HIGH+250 బాల్ G8 మెటీరియల్ Gcr15 కేజ్ లెనియెంట్ బ్లాక్ నాటీరియల్ HT200 సీలింగ్ రింగ్ F సంప్రదింపు రకం, డస్ట్‌ప్రూఫ్, జలనిరోధిత
 • UCP214F

  UCP214F

  UC బేరింగ్ సైజు (మిమీ) బ్లాక్(హౌసింగ్)సైజు (మిమీ) మోడల్ రింగ్ ఔటర్ రింగ్ ఎల్నర్ రింగ్ ఎత్తు వెడల్పు పొడవు ఎత్తు హోల్ దూరం బరువు కేజీ UCP214F 70 125 74.6 73.3 264 157 210 6.3 రివల్యూషన్స్ పర్ నిమిషానికి 3 విప్లవం 3వ విప్లవం 3 విప్లింపులు అనుబంధ గ్రేడ్ గ్రీజ్ LOW-20 HIGH+250 బాల్ G8 మెటీరియల్ Gcr15 కేజ్ లెనియెంట్ బ్లాక్ నాటీరియల్ HT200 సీలింగ్ రింగ్ F సంప్రదింపు రకం, డస్ట్‌ప్రూఫ్, వాటర్‌ప్రూఫ్
 • UCP215F

  UCP215F

  UC బేరింగ్ సైజు (మిమీ) బ్లాక్ (హౌసింగ్) సైజు (మిమీ) మోడల్ రింగ్ ఔటర్ రింగ్ ఎల్నర్ రింగ్ ఎత్తు వెడల్పు పొడవు ఎత్తు హోల్ దూరం బరువు కేజీ UCP215F 75 130 77.8 75.6 274 163 218 6.78 రివల్యూషన్స్ 2 నిమిషానికి 3 విప్లవాల పరిమితి 3 Zv0 విప్లవాలు అనుబంధ గ్రేడ్ గ్రీజ్ LOW-20 HIGH+250 బాల్ G8 మెటీరియల్ Gcr15 కేజ్ లెనియెంట్ బ్లాక్ నాటీరియల్ HT200 సీలింగ్ రింగ్ F సంప్రదింపు రకం, డస్ట్‌ప్రూఫ్, వాటర్‌ప్రూఫ్
12తదుపరి >>> పేజీ 1/2